สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เรื่องของเพชร

เรื่องของเพชร

ราคาเพ็ชร์ขึ้นกับปัจจัยสี่ ที่เรียกว่า 4 C's คือ

1. Color (สี) 

"สีของเพชร" ถือเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของเพชรค่ะ แม้เพชร จะมีมากมายหลายสี แต่เพชรที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือ เพชรที่มีสีขาวค่ะ ซึ่งแบ่งเป็นระดับความขาวไว้ถึง 23 ระดับ โดยที่เพชรที่มีความขาวใสไร้สี จัดเป็นเพชรหาได้ยากมากๆ จึงทำให้เพชรที่ขาวใสไร้สี เป็นเพชรที่มีคุณค่าสูงสุด และเป็นที่ต้องการของตลาดเสมอมา

เมื่อกำหนดขนาดของเพชรที่ต้องการ แล้ว เรื่องแรกที่ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายเพชร มักจะคำนึงถึงคือ "สีของเพชร" หรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่า น้ำ ซึ่งเพชร "น้ำ 100" ก็คือเพชรที่มีสี "D" ทั้งนี้สถาบันอัญมณีศาสตร์ชั้นนำของโลกได้มีการจัดกลุ่มเพชร โดยจัดให้เพชร ที่มีสี D, E, F (น้ำ 100, 99, 98 ) เท่านั้นที่จัดอยู่ในกลุ่ม "เพชรไร้สี" ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดค่ะ แต่เนื่องจากเพชรไร้สีนั้นหาได้ยาก และมีคุณค่าสูงที่สุด ดังนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องประดับเพชรที่ขายกันอยู่โดยทั่วไป จึงมักจะใช้เพชร ที่มีความขาวอยู่ที่ระดับไม่ดีไปกว่า H, I, J (น้ำ 96, 95, 94) เท่านั้น

2. Clarity (ความสะอาด) 

"ความสะอาดใส" เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญที่เราควรทราบนะคะ แต่ทั้งนี้ การแบ่งระดับ ความสะอาดใส ไม่ได้มีหน่วยวัดที่แน่นอนเช่นเดียวกับ "น้ำหนัก" หรือจัดระดับได้ละเอียด และมีเพชรมาสเตอร์เปรียบเทียบที่แน่นอน อย่าง "สี" หากแต่เป็นการพิจารณาจากความชัดเจน มากน้อย ของตำหนิ หรือสิ่งเจือปน ที่มีอยู่ในเพชรค่ะ ซึ่งมักไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะ แต่ต้องใช้กล้องที่มี กำลังขยาย 10 เท่าเป็นเกณฑ์

3. Cut (การเจียรไน)

 วัตถุประสงค์หลักของ "การเจียระไน" คือการทำให้เพชรเป็นประกาย เงางาม ที่สุด ซึ่งจะพิจารณาจากความสวยงามโดยรวม สัดส่วน ความสมมาตร การขัดเงาผิว และอีกหลายอย่างด้วยกัน โดยสถาบันอัญมณีศาสตร์ชั้นนำ ของโลกได้จัดระดับไว้เพียง 5 ระดับคือ Excellent (ดีเยี่ยม), Very Good (ดีมาก), Good (ดี), Fair (ปานกลาง), Poor (แย่) แต่การระบุคุณภาพของ การเจียระไนที่แน่นอนนั้นทำได้ยากมากค่ะ เนื่องจากจะต้องดูขนาด สัดส่วนที่สมบูรณ์ ไม่บาง หรือหนาจนเกินไป

4. Carat (กะรัต)

 การกำหนดขนาดของเพชรจะกำหนดโดย "น้ำหนักของเพชร" ซึ่งมีหน่วยเป็น "กะรัต" โดยเพชร 1 กะรัตจะหนักเท่ากับ 200 มิลลิกรัม หรือ 100 "สตางค์"ค่ะ ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้เรียกกันเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะคะ การบอกน้ำหนัก ของเพชรโดยทั่วไปจึงเป็นดังนี้ค่ะ หากเพชรที่มีน้ำหนัก 1.31 กะรัต เราจะเรียกว่า "1 กะรัต 31 สตางค์"

view