สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เงิน 925 คืออะไร

เงิน 925 คืออะไร

         

          เงิน 925 (Sterling Silver) คือ  เงินที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับ

          เป็นค่ามาตรฐานที่ใช้และยอมรับกันทั่วโลก มีส่วนผสมของเนื้อเงินไม่ต่ำกว่า 92.5%

          ส่วนที่เหลือจะเป็นทองแดง และส่วนผสมอื่นๆซึ่งจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละแห่

view